Monday, December 8, 2014

ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಬ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬೇಕೂರು ಶಾಲಾ ತಂಡ
                                            ಕಲೋತ್ಸವದ ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೆ.ವಿ.


No comments:

Post a Comment