Monday, August 11, 2014

ನೂತನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೇಕೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ದೊರೆತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನುಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment